Biblioteken och licensavgifterna

      Kommentarer inaktiverade för Biblioteken och licensavgifterna

Nya e-böcker kan kosta väldigt mycket för bibilioteken. Varje utlån av nya e-böcker kostar så mycket att många bibliotek inte längre vill tillhandahålla dessa böcker.

Att e-böcker och fysiska böcker behandlas olika är naturligtvis en följd av att tillgängligheten till de nya e-böckerna blir större än tillgängligheten för de kanske tre fysiska exemplar som köps in. I dessa fall måste någon form av kösystem tillämpas och varje låntagare får vänta på sin tur.

Man kan anta att förlagen ser ett större inkomstbortfall när utlåningen av e-böcker stiger och efterfrågan på tryckta exemplar blir mindre. Därför lägger de högre kostnader på de nya e-böckerna. Dessa tappar ganska snabbt i värde när de inte längre är nya och då kan förlagen inte ta så mycket betalt längre.

Det finns lite olika modeller för att hantera detta. Till exempel kan avtalen gälla att bara ett visst antal personer får ha e-boken samtidigt (absurt på så vis att det härmar den fysiska bokens begränsningar när den digitala formen just tillåtit motsatsen), nya e-bokstitlar kan göras tillgängliga för biblioteken först efter en viss karantänstid, eller så kan de helt enkelt begränsa marknaden genom att sätta ohemula priser.