Smarta integrationer

Hur slipper företagen återkommande och dyra IT-projekt?
Genom att använda en integrationsmotor kan vi samla allt på ett och samma ställe. Varför ha olika system med information när allt kan samlas under ett tak och förkortar ledtider och manuellt arbete. För att inte tala om vad det kostar att hålla flera olika system/resurser uppdaterade istället för ett. Många gånger ändras och uppdateras ett system och kopplingarna mot andra system måste då förnyas eller uppdateras vilket resulterar i onödiga utvecklingskostnader.

Integrationsmotorn – spindeln i nätet

Ta t ex en e-handelsplattform, hit knyts ofta flera olika system som affärssystem, designsystem, lagersystem och olika system för att hantera produkterna. Den som en gång arbetat med detta vet hur mycket som kan bli problematiskt när alla system ska ”prata” med varandra och att det sällan fungerar särskilt smärtfritt. Dessutom är det väldigt resurskrävande! Vad sägs om att infoga allt det som dessa system utför under ett och samma tak.

Integration mot affärssystem

Olika affärssystem kräver olika kopplingar för att integrationen ska fungera. Med en integrationsmotor skräddarsys detta för de olika affärssystemen. En integrationsmotor är också väldigt flexibelt för att kunna skapa förändringar i framtiden.

Med en integration mot affärssystemet underlättas fakturering, orderläggning och utskick av leveransbekräftelser. Det går också att skicka mail, sms och annat direkt från systemet.

En integrationsmotor kan användas av alla företag men är särskilt lönsamt i branscher som tillverkande industri, logistik och e-handel.