Håll koll på urinblåsan med bladderscanner

are sig man är man eller kvinna, ung eller gammal har man en urinblåsa denna lilla blåsa kan expandera likt en ballong när den blir fylld med urin från njurarna. Att ta väl hand om sin urinblåsa är lika viktigt som andra delar av kroppen, en skadad urinblåsa kan ha fatala konsekvenser och kan också vara mycket smärtsamt fysiskt som psykiskt.

Är man en person som väntar till sista sekunden med att lätta på trycket kan urinblåsan förlora sin spänst och således bli slapp. Detta leder till att man blir inkontinent och kan då inte hålla tillbaka urinen. Utöver inkontinens kan en skadad urinblåsa leda till att urin, vilket egentligen är restprodukter som kroppen inte vill ha kvar, läcker ut i kroppen. Detta kan leda till infektioner och i värsta fall döden på grund av dessa infektioner.

För att undersöka urinblåsan använder urologer sig av bladder scan, skanning av urinblåsan. En bladder scanner använder sig av ultraljud för att ta bilder av urinblåsan och även mäta innehållet i den. På bilderna kan urologerna se om det har uppstått skador på blåsan eller om det finns urin som inte följer med vid tömning. Då urinblåsan är en del av kroppens avfallshantering är det bra att bladder scanners ger så mycket information som möjligt.